ESILEHT
   MAAGAASI MÜÜK
   NÄITUDE TEATAMINE
   Meelespea
   MAAGAASI TUGEVUSED
   KONTAKTID


 


Näidu teatamise periood on kolm päeva - tarbimisele järgneva kuu esimesest kuni kolmanda kuupäevani kaasa arvatud. Näitude sisestamisel on vajalik teada viitenumbrit, mille leiate IHASTEGAASi arvelt ja tarbimise aadressi. NB! Maagaasi näidud palume teatada igakuiselt. Ootame andmeid ka siis, kui tarbimine mõnes kuus puudub. Sellisel juhul palume näidata nulltarbimist, sisestades lõppnäiduks tarbimiskuu algnäidu. Kui maagaasi näit jääb 3. kuupäevaks sisestamata, prognoosib IHASTEGAAS tarbitud maagaasi koguse kliendi möödunud kuude tarbimise järgi.

Enne näidu sisestamist palume kindlasti üle kontrollida, et saadetav näit on õige. Kõige sagedamini esineb vigu numbrikohtade arvus ja valesti sisestatud numbrites. NB! Palume meile edastada numbrid, mis asuvad mõõdikul enne koma ning näidu sisestamisel kirjutage numbrid ilma tühikuteta. IHASTEGAAS ei koosta vigaselt esitatud näidu põhjal kunagi arvet, sest see võib osutuda ebakorrektseks. Juhul, kui edastatud maagaasi näidus on viga, prognoosib IHASTEGAAS tarbitud maagaasi koguse kliendi möödunud kuude tarbimise järgi.