ESILEHT
   MAAGAASI MÜÜK
   Taristuga liitumine
   Lepingute tingimused
   Lisateenused
   Teated
   NÄITUDE TEATAMINE
   MAAGAASI TUGEVUSED
   KONTAKTID


 


LIITUMISTAOTLUS Maagaasi taristuga liitumiseks palume täita liitumistaotluse. Taotluse vormi leiate siit. Täidetud taotlus palun saatke aadressile info@ihastegaas.ee.

LIITUMISTINGIMUSED Peale liitumistaotluse saamist lepime kokku taristuga liitumise tingimused:

  • liitumispunkti asukoha ja taristu teeninduspiiri
  • maagaasi rõhu liitumispunktis
  • maagaasi kulu tunnis
  • mõõtevahendi paigaldamise nõuded
  • liituja ja võrguettevõtte kohustused

MAAGAASI MÜÜGILEPING  Kui liituja on liitumistingimustega nõus, siis sõlmime taristuga liitumise- ja maagaasi müügilepingu, milles määratakse kindlaks:

  • liitumispunkti ja mõõtesüsteemi asukoht
  • taristu teeninduspiir
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused
  • lepingu täitmise tähtajad

Tehnilised tingimused projekteerijale väljastame peale maagaasi müügilepingu sõlmimist.

IHASTEGAAS ehitab oma maagaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir. Liituja projekteerib ja ehitab omavahenditest maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme. Liitumise tööprojekti palume enne tööde alustamist kooskõlastada IHASTEGAAS´iga.

VASTUVÕTMINE  Kui taristuga liitumiseks vajalikud seadmed on paigaldatud (ühendustoru, gaasikütteseade, mõõtevahendid), siis võtab IHASTEGAAS´i esindaja need vastu, kontrollides teostuse vastavust liitumislepingus kokkulepitud tingimustega. Peale seda oleme valmis alustama maagaasi tarneid.